Kalite Politikaları ve Sürdürülebilirlik

Kaliteyi doğru tanımlamak:

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiği konularda sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan; öncü, dinamik ve lider şirketlerden biri olmak.

Misyonumuz

Misafir odaklı hizmet anlayışını benimseyen; güvenilir, verimli ve yenilikçi bir şirket olmak.

Değerlerimiz

Misafir Memnuniyeti Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız

Çevre Yönetim Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Wyndham Grand İstanbul Levent” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu olarak, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.

Bunu 3 boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi Atık Yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık Yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Ambalaj Atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.

Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi

“Wyndham Grand İstanbul Levent ” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.

“Wyndham Grand İstanbul Levent” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece“Wyndham Grand İstanbul Levent ‘’ değil, “Wyndham Grand İstanbul Levent” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.

Tesisimiz oluşan ve madde 5’ de belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.

Enerji Politikamız

Taahhütlerimiz

Enerji verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uygun çalışmak. 

Enerji tüketimi, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tüm personel ve müşterilerimizde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak. 

Tüm süreçlerimiz için enerji takibini yapan sistematik bir altyapı oluşturarak, enerji tüketimlerini kendi içlerinde kıyaslamak ve düzenli olarak gözden geçirmek. 

Dışa bağımlı olan enerji kaynaklarını ve tüketimlerini bundan arındıracak şekilde gerekli altyapı ve tesis planlamalarını yaparak en kısa sürede gerçekleştirmek. 

Enerjiye dayalı tüm süreçleri sürekli iyileştirmek.

Tehlikeli Atıklar

“15 01 10 – Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” tanımındaki atıklar, lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir. 

“13 02 08 – Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları” tanımına göre atık yağlarımızı “Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi” ile sınıflandırılmakta ve geri kazanım sürecine destek verilmektedir.

“16 06 01 - Kurşunlu Piller” evsel atıklardan ayrı toplanmakta, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.

“20 01 21 – Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

“20 01 26 – Sıvı ve katı yağlar” tanımına göre bitkisel atık yağlarımız düzenli olarak özel bidonlarda depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

“20 01 35 – Tehlikeli parçalar içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

Wyndham Grand İstanbul Levent olarak "Şehrin Kalbinde, Kalitenin Kalbinde" sloganıyla misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, kalitesi kadar sürdürülebilir olmasını da önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yeşilin ve mavinin her tonunu gelecek nesillere bırakabilmek adına sorumluluk alıyor, tüm dünyada uygulanan "Wyndham Green" programının bir parçası olarak sürdürülebilir yaşama katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla;

* Oda ve süitlerimizde, Özdilek Ev Tekstili, Qualitasspa'da Sadem organik tekstil ürünleri kullanılmaktadır. "Eco Friendly Housekeeping" sürecimizle ihtiyaç olmayan durumlar için tekstil değişimini engelleyerek daha az su ve kimyasal tüketmeye teşvik ediyoruz.

* Sosyokültürel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile kültür sanat alanında bireylerin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlarken çocukların gelişimini drama atölyeleri ile destekliyoruz.

* Çevresel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek için TEMA işbirliği ile bugüne kadar 80 bin fidanı toprakla buluşturarak daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz.*Karbon ayak izimizi takip ederek azaltma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda tüm aydınlatmalarımızı LED ürünler ile sağlanmaktadır.

* Adil ticaret kapsamında ürün tedarik ağımıza yerel firmaları dahil ediyor, bölgesel kalkınmayı destekliyoruz.

* "Sıfır Atık" süreci çerçevesinde, atık azaltmak ve israfı önlemek adına çalışmalar yapıyor, atıklarımızı lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor, gıda atıklarımız HAYTAP işbirliği ile can dostlarımıza ulaştırıyoruz.

* Çalışma arkadaşlarımıza, sürdürülebilirlik hedeflerimizi desteklemek ve geliştirmek adına eğitimler veriyor, sürdürülebilirliği çevremizden başlayarak hayatın içinde yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturuyoruz.

Daha fazla bilgi için https://corporate.wyndhamhotels.com/social-responsibility/

İklim Krizi (Kuraklık) kapsamında “World Resources Institute” tarafından hazırlanan Water Risk Atlas için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Site ana sayfası için : https://www.wri.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul kültür, sanat ve etkinlikleri için https://www.visit.istanbul/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yaban hayatı avcılığı, tüketimi ve ticareti ile ilgili tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden türetilen yasa dışı ürünler ve hediyelik eşyaların satın alınmasından kaçınılması kapsamında bilgilendirme için https://www.iucn.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Hakları

Kadın Hakları

Çocuk Hakları

Kurumumuz da çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve çocukların maruz kalabileceği durumlar ile alakalı olarak eğitimler verilmektedir. (İK)

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sosyal Sorumluluk

Özdilek Holding olarak Özdilek Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık, sosyo kültürel ve çevre alanlarında desteklerimiz sürekli olarak devam etmektedir. 

Yeşil Satın Alma Politikası

Wyndham Grand Levent Otel ve  Wyndham Grand İstanbul Otel olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu doğrultuda sürdürülebilir çevre ve turizm politikalarımız aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Çevre korunması ve atıkların geri dönüşüm çeşitlerine göre ayrıştırılması konusunda bilinçlendirmeyi artırmak adına eğitimler verilmektedir.

Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz. 

Misafirlerimizi; ziyaretleri sırasında dünyamızın gelecek nesillere mirasını sağlamak adına çevre dostu olmayan kişisel malzemeler (toksik güneş kremi, sinek kovucu vs.) tercih etmemesi konusunda teşvik etmekteyiz.


Wyndham Grand İstanbul Levent 2023 Sürdürülebilir Turizm Raporu

Wyndham Grand İstanbul Levent 2024 Biyoçeşitlilik Planı