Wyndham Rewards Facebook Twitter Instagram Linked In TripAdvisor 360
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 177-183 34394 Şişli,İstanbul info@wyndhamgrandlevent.com sales@wyndhamgrandlevent.com
Rezervasyon Hattı: 444 16 08
 • Rezervasyon
  • Giriş TarihiRezervasyon

   Çıkış TarihiRezervasyon

   OdaRezervasyon

   YetişkinRezervasyon

   ÇocukRezervasyon

Giriş Tarihi    
Çıkış Tarihi  
Oda
Yetişkin
Çocuk
Kalite ve Çevre Politikası  
Kalite ve Çevre Politikası
Kalite Politikamız

Kaliteyi doğru tanımlamak:

 • Kalite, bir yaşam tarzıdır.
 • Hepimizin görevidir.
 • Misafirlerimize karşı sorumluluğumuzdur.

İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.
Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.
Standartlara uygun üretim yapmak.
"Misafir varsa biz varız" düşüncesiyle hizmet standartlarımızı "misafir memnuniyeti" üzerine kurmak.
Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.
Sürekli gelişmek.
Yapılan her çalışmanın "Türkiye' nin gelişmesi “demek olduğunun ve "dünyaya katma değer sağladığının" bilincinde olmak.
Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

 

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği konularda sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan; öncü, dinamik ve lider şirketlerden biri olmak.

 

MİSYONUMUZ

Misafir odaklı hizmet anlayışını benimseyen; güvenilir, verimli ve yenilikçi bir şirket olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Yenilikçi olmak
 • İleri görüşlü olmak
 • Misafir ve kalite odaklı olmak
 • Güvenilir ve dürüst olmak
 • Çalışkan olmak
 • Takım çalışmalarına inanmak
 • İnsanlara değer vermek ve güvenmek


Misafir Memnuniyeti Politikamız

Misafirlerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.
Tüm çalışanlarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.
Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak, takibini sağlamak.
Objektif ve misafir odaklı olmak.
Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.
Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.
Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.Gıda Güvenliği Politikamız

Misafirlerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak. 
Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak. 
Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 22000 sisteminin gereklerini yerine getirmek. 
Sistemin sürekli gelişmesi için gerekli altyapıyı kurmak ve kaynakları sağlamak. 
Kontrol disiplini ve etkili iletişim ile gıda güvenliğini sağlamak. 
Tüm çalışanlarımıza, gıda güvenliği bilincinin artırılması için ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek ve gıda güvenliği kültürünü benimsetmek. Çevre Yönetim Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Wyndham Grand İstanbul Levent Özdilek” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu olarak, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.

Bunu 3 boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi Atık Yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık Yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Ambalaj Atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.

Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.Çevre Yönetim Sistemi

“Wyndham Grand İstanbul Levent Özdilek” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.

“Wyndham Grand İstanbul Levent Özdilek” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece“Wyndham Grand İstanbul Levent Özdilek ‘’ değil, “Wyndham Grand İstanbul Levent Özdilek” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.

Tesisimiz oluşan ve madde 5’ de belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.Enerji Politikamız

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak. 
Ürün ve hizmetleri planlarken ve temin ederken enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak. 
Yasal şartlara uygun çalışmak. 
Enerji verimliliği ve tasarruf bilincimizi sürekli geliştirmek. 
Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek şirketimizin başarısını artırmak. 
Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliğe (çevrenin korunmasına) katkı sağladığının bilincinde olmak. Yenilikçi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak kullandığımız enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak.

Taahhütlerimiz

Enerji verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uygun çalışmak. 
Enerji tüketimi, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tüm personel ve müşterilerimizde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak. 
Tüm süreçlerimiz için enerji takibini yapan sistematik bir altyapı oluşturarak, enerji tüketimlerini kendi içlerinde kıyaslamak ve düzenli olarak gözden geçirmek. 
Dışa bağımlı olan enerji kaynaklarını ve tüketimlerini bundan arındıracak şekilde gerekli altyapı ve tesis planlamalarını yaparak en kısa sürede gerçekleştirmek. 
Enerjiye dayalı tüm süreçleri sürekli iyileştirmek.
Tehlikeli Atıklar


“15 01 10 – Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” tanımındaki atıklar, lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir. 
“13 02 08 – Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları” tanımına göre atık yağlarımızı “Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi” ile sınıflandırılmakta ve geri kazanım sürecine destek verilmektedir.
“16 06 01 - Kurşunlu Piller” evsel atıklardan ayrı toplanmakta, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.
“20 01 21 – Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
“20 01 26 – Sıvı ve katı yağlar” tanımına göre bitkisel atık yağlarımız düzenli olarak özel bidonlarda depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
“20 01 35 – Tehlikeli parçalar içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

Wyndham Grand İstanbul Levent olarak "Şehrin Kalbinde, Kalitenin Kalbinde" sloganıyla misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, kalitesi kadar sürdürülebilir olmasını da önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yeşilin ve mavinin her tonunu gelecek nesillere bırakabilmek adına sorumluluk alıyor, tüm dünyada uygulanan "Wyndham Green" programının bir parçası olarak sürdürülebilir yaşama katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla

 

* Oda ve süitlerimizde, Özdilek Ev Tekstili, Qualitasspa'da Sadem organik tekstil ürünleri kullanılmaktadır. "Eco Friendly Housekeeping" sürecimizle ihtiyaç olmayan durumlar için tekstil değişimini engelleyerek daha az su ve kimyasal tüketmeye teşvik ediyoruz.

* Çevreye duyarlı geziler için misafirlerimize ücretsiz bisiklet hizmeti sunuyoruz.

* Sosyokültürel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile kültür sanat alanında bireylerin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlarken çocukların gelişimini drama atölyeleri ile destekliyoruz.

* Çevresel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek için TEMA işbirliği ile bugüne kadar 80 bin fidanı toprakla buluşturarak daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz.*Karbon ayak izimizi takip ederek azaltma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda tüm aydınlatmalarımızı LED ürünler ile sağlıyor, enerjimizi trijenerasyon sistemimizle destekleyerek daha verimli kullanıyor ve ısıtma sistemimizde jeotermal enerji kullanıyoruz.

* Adil ticaret kapsamında ürün tedarik ağımıza yerel firmaları dahil ediyor, bölgesel kalkınmayı destekliyoruz.

* "Sıfır Atık" süreci çerçevesinde, atık azaltmak ve israfı önlemek adına çalışmalar yapıyor, atıklarımızı lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor, gıda atıklarımız HAYTAP işbirliği ile can dostlarımıza ulaştırıyoruz.

* Çalışma arkadaşlarımıza, sürdürülebilirlik hedeflerimizi desteklemek ve geliştirmek adına eğitimler veriyor, sürdürülebilirliği çevremizden başlayarak hayatın içinde yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturuyoruz.

Daha fazla bilgi için https://corporate.wyndhamhotels.com/social-responsibility/

 

 • İklim Krizi (Kuraklık) kapsamında “World Resources Institute” tarafından hazırlanan Water Risk Atlas için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Site ana sayfası için : https://www.wri.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • İstanbul kültür, sanat ve etkinlikleri için https://www.visit.istanbul// adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Yaban hayatı avcılığı, tüketimi ve ticareti ile ilgili tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden türetilen yasa dışı ürünler ve hediyelik eşyaların satın alınmasından kaçınılması kapsamında bilgilendirme için https://www.iucn.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Hakları


Amacımız İnsan Hakları ve temel özgürlüklerin tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çerçevesinde, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yoksulluk, açlık, cinsiyet eşitsizliği, ırk, inanç, iklim krizi ve ayrımcılığın önüne geçebilmektir. 
Etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak adına işe alımda personel seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul etmek, işe alım aşamasından başlayarak ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi sağlamak.
Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemek, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamak.
Çalışanlarımızın sosyal güvenlikten faydalanması, tam ve zamanında ücret hak edişi almasını önemsiyoruz.
Çalışanlarımızın özgürce fikirleri alınmaktadır. Örnek ; Anket ile görüşlerine başvurulmaktadır. 

Kadın Hakları

Kadınların iş gücüne katılımını destekler ve eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
Kadınların şirket yönetiminde olmasını destekleriz.
Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira, mobing vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

Çocuk Hakları

Kurumumuz da çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve çocukların maruz kalabileceği durumlar ile alakalı olarak eğitimler verilmektedir. (İK)

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliği konusunda performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi önemsiyoruz.
İşyerimizde işe başlayan her çalışanın İSG eğitimi alması sağlanmakta ve yine iş kazası geçiren personellerin İSG eğitimleri tekrarlanmaktadır. Kişisel koruyucu kullanımına önem verilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve artırılması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların, çalışan temsilcilerinin, tüm paydaşlarımızın katılımını, iletişimini, danışmasını temin etmeyi destekleriz.

Sosyal Sorumluluk

Özdilek Holding olarak Özdilek Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık, sosyo kültürel ve çevre alanlarında desteklerimiz sürekli olarak devam etmektedir. Yeşil Satın Alma Politikası


Wyndham Grand Levent Otel ve  Wyndham Grand İstanbul Otel olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu doğrultuda sürdürülebilir çevre ve turizm politikalarımız aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Otelimiz enerji performansı ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek ekipman, ürün ve hizmetleri satın almayı hedeflemektedir. Bu planın uygulanması ile daha az enerji tüketimi ve sera gazı salımı gerçekleşerek, çevresel ve ekonomik kazanç artırılacaktır.
Tedarikçi seçimlerimizde çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeler tercih edilmektedir.
Satın alma süreçlerinde yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülmüş ve iade edilebilir ürünler tercih edilmektedir.
Gerekli koşulların sağlanması durumunda yerel tedarikçiler ile çalışılmaya önem verilmektedir.
Satın alma süreçlerinde plastik ambalajlı ürünlerin alımlarının en az seviyede tutulması hedeflenmektedir.
Çevre sertifikalı, tehdit altındaki türlerin kullanımını ve satışını yasaklayan tedarikçilerle çalışılmaya özen gösterilmektedir.
Satın alma süreçlerinde tedarikçilerimiz çevresel ve sosyal performansları açısından değerlendirilmektedir.
Gereksiz satın almayı en aza indirmek hedeflenmektedir.
Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uyulması ve uluslararası mevzuatın güncel olarak takip edilmesi sağlanmaktadır.
Atık yönetiminin kontrol altında tutularak azaltılması ve bu atıkların çeşitlerine göre işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığı ile bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Enerji ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.
Su tüketimi konusunda bilinçli hareket ederek tüketimi en alt seviyeye indirmek. 
Çevre korunması ve atıkların geri dönüşüm çeşitlerine göre ayrıştırılması konusunda bilinçlendirmeyi artırmak adına eğitimler verilmektedir.
Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.
Hakkımızda | Değerlendirme Anketi | Kalite ve Çevre Politikasi | Genel Bilgi | İnsan Kaynakları | Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız
Android ve IOS Uygulamalarımız Yayında!

Android iOsWyndham

Özdilek Holding

Wyndham Grand İstanbul Levent


Wyndham Grand İstanbul Levent, şehrin en modern iş ve alışveriş merkezlerinin yer aldığı Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki avantajlı konumu ile iş, toplantı ve tatil amaçlı seyahat eden misafirlerinin tüm beklentilerini karşılayacak 5 yıldızlı bir otel olarak hizmet vermektedir.
Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:177-183 34394 Şişli İstanbul, Türkiye
+90 212 386 10 00